Magazynowanie energii ze słońca, czyli jak w pełni wykorzystać prąd z paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika dotacje - dowiedz się gdzie szukać wsparcia finansowego przy budowie własnej elektrowni PV

Magazynowanie energii ze słońca, czyli jak w pełni wykorzystać prąd z paneli fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne generują prąd elektryczny w wyniku padania promieni słonecznych na półprzewodniki zawarte w ogniwach. Energia ta w chwili wytworzenia musi zostać wykorzystana lub przesłana do sieci energetycznej, którą zarządza dystrybutor, czyli zakład energetyczny. Istnieje jednak sposób na całkowite wykorzystanie wytworzonej energii, tak by nie dochodziło do konieczności oddania jej nadmiaru do publicznej sieci lub by można było wykorzystać ją nie w chwili wytworzenia, lecz w porze nocnej, kiedy panele nie pracują.

Czym jest magazynowanie energii elektrycznej?

 

 

Magazyny energii z paneli fotowoltaicznych to nic innego jak określone urządzenia służące do przechowania nadmiaru nadprodukcji przydomowej elektrowni ze słońca. Ich rolę precyzyjnie określa ustawa o odnawialnych źródłach energii, wskazująca, że magazyny te nie mogą być w żaden sposób obciążeniem dla środowiska, a użytkownikowi muszą umożliwić chociaż częściowe odzyskanie wytworzonej energii. W domach jednorodzinnych o niewielkiej powierzchni do magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznej wykorzystuje się specjalnie do tego przeznaczone akumulatory.

 

 

Zasady działania akumulatorów magazynujących prąd

 

 

Akumulatory są najpopularniejszym sposobem magazynowania energii fotowoltaicznej. Poza nimi cały system zawiera baterie, w których magazynowana jest nadwyżka energii powstałej z paneli solarnych. Jak działa akumulator magazynujący nadprodukcję naszej przydomowej elektrowni słonecznej? W bardzo prosty sposób: dzięki zastosowaniu akumulatora do fotowoltaiki nadwyżka energii nie zostaje przesłana do sieci publicznej, a zostaje zmagazynowana w wyodrębnionym i przeznaczonym do tego urządzeniu. W ten sposób ograniczamy straty z powodu nadwyżek energii w skali dnia, a to z kolei przełoży się na ograniczenie strat nadwyżek energii elektrycznej na przestrzeni całego roku.

 

 

Kiedy możemy wykorzystać nadwyżki energii zgromadzone w magazynach?

 

 

Jeżeli nie potrzebujemy energii w porze dziennej, nie ma nas w domu, ładujemy samochody elektryczne w nocy, lub porą nocną pracujemy – z powodzeniem możemy wykorzystać zmagazynowane nadwyżki energii. Nadprodukcję słonecznej farmy możemy również wykorzystać za dnia, kiedy w wyniku awarii lub działania warunków atmosferycznych następuje przerwa w dostawie prądu.

Napisz do nas